Život i djelo dr. fra Julijana Jelinića

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP
ŽIVOT I DJELO dr. fra JULIJANA JELENIĆA u povodu 75. obljetnice smrti

U organizaciji Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko i  Franjevačke provincije Bosne Srebrene održan je 13. i 14. listopada 2006. u Orašju međunarodni znanstveni skup posvećen dr. fra Julijanu Jeleniću u povodu 75. godišnjice njegove smrti.

Fra Julijan Jelenić je rođen u Riječanima kod Modriče 1877. godine, a umro u Zagrebu 1931. Školovao se u Modriči i Tolisi, Gočoj Gori, Sutjesci, Fojnici i Budimpešti. Za svećenika je zaređen 1903. U Budimpešti je specijalizirao crkvenu povijest i doktorirao temom o bosanskim krstjanima (De patarenis Bosnae). Predavao je na Franjevačkoj teologiji fundementalnu dogmatiku i pravo, a crkvenu povijest i na Teološkom fakultetu u Zagrebu. Bio je dopisni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Intezivno se i s velikom ljubalju bavio pručavanjem povijesti crkve, osobito domaće, poviješću franjevačkog reda i bosanskih franjevaca. Njegov opus broji više od tri stotine bibliografskih jedinica objavljenih kao knjige ili kao prilozi u raznim zbornicima ili periodičkim časopisima. Osobito je poznato njegovo dvotomno djelo Kultura i bosanski franjevci, nastalo 1912-1915, a ponovno tiskano prije dvadesetak godina.

Znanstevi skup osvijetlio je život i rad ovoga franjevca, povjesničara i uvaženoga profesora. Nastupili su:

Marko Karamatić, Franjevačka teologija Sarajevo, Julijan Jelenić i njegovo djelo
Srećko M. Džaja, München, Njemačka, O povijesnim pogledima i historiografskoj metodi fra Julijana Jelenića
Luka Markešic, Franjevačka teologija Sarajevo, Kristova Crkva kod fra Julijana Jelenića
Stjepan Pavić, Franj. samostan Dubrave, Biobliografija bosanskih  franjevaca kod Julijana Jelenića
Marko Babić, Fonticulus Vidovicensis – prinosi znanosti i kulturi, Zagreb, Leksikografski opus dr. Julijana Jelenića
Pejo Cošković, Leksikografski zavod “M. Krleža”, Zagreb, Jelenićev prinos historiografiji o Crkvi bosanskoj
Vlado Pandžic, Filozofski fakultet, Zagreb, Jelenićevi prilozi za povijest govornickog školovanja bosanskih franjevaca
Ivo Pranjković, Filozofski fakultet, Zagreb, Slovopisna i pravopisna problematika u radovima fra Julijana Jelenića
Luka Marković, Hrvatska katolička misija Münster, Njemačka, Fra Julijan Jelenić – bosanski franjevac kao intelektualac među pukom
Pavo Živkovic / Ivana Jakić / Tamara Alebić, Filozofski fakultet, Osijek, Bosanska posavina u povijesnim djelima fra Julijana Jelenića
Juraj Kolarić, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb, Djelovanje Julijana Jelenića na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1919-1931)
Miro Vrgoč, Franjevački samostan Livno, Službovanje fra Julijana Jelenića kao profesora na Franjevačkoj bogosloviji Gorici u Livnu
Anto Cvitković, Franjevački samostan Bistrik, Sarajevo, Službovanje dr. fra Julijana Jelenića kao profesora na Franjevačkoj bogosloviji u Sarajevu
Vesna Ivanović, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Zagreb, Ekohistorijski pristup Jelenićevoj Kulturi bosanskih franjevaca
Željko Pavić, Leksikografski zavod “M. Krleža”, Zagreb, Jelenićevo  shvaćanje povijesti u njezinom filozofskom značenju
Ivan Balta, Filozofski fakultet, Osijek, Probno stvaranje Kallayevog bošnjačkog naroda u vrijeme života i rada fra Julijana Jelenića
Pavo Živkovic / Marija Brandić / Viktor Pavić, Filozofski fakultet, Osijek, Povijest školstva u bosanskoj Posavini u djelima fra Julijana Jelenića
Marko Oršolić, IMIC – Internacionalni multireligijski i interkulturalni centar, Sarajevo, Fra Julijan Jelenić i JAZU
Ivan Markešić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Socioreligijska situacija u BiH u prvoj polovici XX. stoljeca. Fra Julijan Jelenić i moderne ideje sekularizacije
Slavko Harni, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, Bibliografska obilježja Jelenićeva djela Kultura i bosanski franjevci
Željko Ivanković, književnik, Sarajevo, Povijest kao kulturna povijest (Bosna Srebrena kao kulturološki fenomen)

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *