O udruzi

Povijest

Bosanski franjevci već su od srednjega vijeka držali škole po svojim samostanima u kojima su se obrazovali budući članovi franjevačke zajednice, koja je vjerski i kulturno djelovala ne samo u Bosni i Hercegovini, nego svojevremeno na prostoru od Jadranskog do Crnog mora i od Dubrovnika do Budima.

Otvaranjem Franjevačke gimnazije 1882. u Kreševu (potom u Gučoj Gori, a od 1900. u Visokom) započinje moderno školstvo bosanskih franjevaca. Do šk. god. 1914/15. Gimnazija je imala 6 razreda; te godine podignuta je na osmorazrednu gimnaziju i 1916. dobila djelomično, a od 1924. pravo javnosti bez ograničenja. U ožujku i travnju 1916. održana je prva matura, koju su polagala petorica učenika: trojica klerika (pripravnika za svećenički poziv) i dvojica civila.

Školske godine 1927/28. uz gimanziju je podignut konvikt u kojemu su bili smejšteni đaci Gimanzije iz raznih hrvatskih krajeva, koji se nisu pripremali za svećenički poziv, nego za druga zvanja. Gimnaziju su pohađali i đaci druge vjerske i nacionalne pripadnosti (Muslimani, Srbi, Židovi). Najveći broj učenika, njih 536. Gimnazija je imala u šk. god. 1939/40.

Danas gimnazija ima jednu od najvrednijih biblioteka u Bosni i Hercegovini s 61.500 svezaka.

Ideja i osnivanje Udruge

U više navrata i u različitim prigodama bila je iznošena zamisao da se bivši đaci visočke gimnazije organiziraju u nekoj udruzi koja bi povezivala pojedince i generacije rasute svugdje po svijetu, promovirala ideje i duh Gimnazije i održavala kontakte sa sadašnjim profesorskim i đačkim zborom u Visokom.

Konačno 6. srpnja 1996. godine u prostorijama Matice hrvatske u Zagrebu održana je osnivačka skupština na kojoj su bila nazočna 43 bivša đaka Gimnazije. Tada je odlučeno da se osnuje udruga i registrira u Zagrebu pod imenom „Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije u Visokom”. U vodstvo su izabrani: Anto Jeličić, predsjednik; Željko Ivanković i Ivo Pranjković, dopredsjednici; Ferdo Širić, tajnik, i Nikola Žilić, rizničar. Odlučeno je da se zu središnjicu Udruga organizira i podružnice po zemljama kako bi mogla što uspješnije djelovati.


Statuti Udruge

Riješenjem Ministarstva uprave Republike Hrvatske br. 2371, Knjiga III. od 17. prosinca 1996. odobreno je djelovanje Udruge prema odlukama Osnivačke skupštine od 6. srpnja 1996. Statutom su utvrđene temeljne ideje djelovanja Udruge:

  • okupljanje i povezivanje učenika u domovini i inozemstvu, koji su pohađali ovu gimnaziju;
  • održavanje veza sa sadašnjim i budućim naraštajima Franjevačke klasične gimnazije u Visokom u svrhu međusobnog prenošenja pozitivnih vrijednosti i kreativnog rada;
  • promicanje uloge i značenja visočke gimnazije te pomaganje rada Gimnazije u Visokom kao i franjevačke prisutnosti u Bosni;
  • pomaganje onima koji su otišli iz franjevačke zajednice, a nađu se u životnim poteškoćama.


Statutom Udruge određeno je da središnjca bude u Zagrebu. Za rad u inozemstvu osnivaju se ogranci. Statutom su određena, također, i sva druga tijela Udruge (sabor, predsjedništvo i nadzorni odbor). Rad u svim tijelima Udruge dobrovoljan je.
Godišnja članarina u tuzemstvu iznisi 100 kuna, a u inozemstvu 50 Eura.
Iz rada Udruge

Na godišnjim redovitim saborima Udruga podnosi izvješće o radu u protekloj godini i donosi plan djelovanja u slijedećoj godini. Prvi sabor održan je 28.lipnja 1997. u Zagrebu, a zadnji, četvrti po redu, 24. lipnja 2000. u Jajcu.

Do sada je Udruga u više navrata manjim novčanim prilozima ili drugim materijalnim sredstvima pomagala Gimnaziji. Ovakvu pomoć, koja je više simboličnog karaktera, prakticirali su i pojedini članovi Udruge izravno. Apelira se na članove da se i ubuduće sami, prema vlastitim mogućnostima i idejama, sjete Gimnazije i njezinih potreba. Također se razmišlja o osnivanju zaklade u te svrhe.
Međutim, Udruga vidi svoju ulogu u prvome redu u promicanju imena i duha Gimnazije u javnosti.
O radu i ciljevima Udruge članove i sve zainteresirane informira bilten koji, osim kraćih priloga na teme vezane za Gimanziju, sadrži i aktualni adresar članova.

Poziv u Udrugu

Pozivamo đake koji su pohađali Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom da članstvom i podržavanjem rada Udruge pomognu promicanju imena i duha naše Gimnazije. Ovaj poziv vrijedi također za prijatelje Gimnazije koji su svjesni simbolične i stvarne važnosti ove ustanove.

Udruga broji trenutačno oko 250 člana, među kojima su jednako zastupljeni
kako bivši đaci tako i prijatelji Gimnazije. Obavjestite svoje kolege o Udruzi! Naša je Gimanzija zaslužila da znacima podrške i potpore pokažemo što ja ona nama značila i još uvijek znači ne samo u Bosni i Hercegvini nego u hrvatskom narodu uopće.