fra Petar Anđelović

(9.XII.1937 – 14.I.2009)

 

Početkom siječnja 2009. godine umro je fra Petar Anđelović, član franjevačke provincije Bosne Srebrene iz Sarajeva i član naše Udruge. Pokojni fra Petar je cijenio rad Udruge, poticao ga i svesrdno ga podržavao.
Fra Petar Anđelović je rođen u Boću kod Brčkog 9. prosinca 1937. godine. Njegovi su mu roditelji Petar i Mara rođ. Plavotić na krštenju dali ime M
arko. Osnovnu školu završio je u Boću (1945-1949), Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (1949-1955, 1956-1958) i godinu novicijata u Kraljevoj Sutjesci (1955-1956). Završio je filozofsko-teološki studij u Sarajevu (1960-1964) i Fuldi (1964-1966), a studij publicistike u Munsteru (1972-1975). Za svećenika je zaređen 1964. godine, a zatim je bio kapelan u Essenu (1966-1972). U franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu vratio se koncem 1975. godine u kojoj je obavljao različite službe. Službu tajnika provincije vršio je od 1976-1982. godine, službu župnika u Zenici (1982-1985) i službu gvardijana u franjevačkom samostanu sv. Ante u Sarajevu (1985-1991; 2000-2003). Izabran je za člana uprave (definitor) franjevačke provincije Bosne Srebrene (1973-1976). Provincijalom franjevačke redodržave Bosne Srebrene postao je 1991. godine. Službu provincijala vršio je do 2000. godine i to za vrijeme teških ratnih i poratnih godina. Od 2003. provincijski je asistent FSR-a.
Fra Petar je objavio brojne znanstvene i stručne radove u različitim časopisima u kojima je posebice tematizirao odnos sredstava društvene komunikacije i naviještenja Evanđelja. U objavljenim pak knjigama pisao je o posljednjim političkim, društvenim i kulturnim događajima te o suvremenom franjevačkom poslanju.

fra Alojzije Ištuk

1926 – 2004

Fra Alojzije je rođen 24. travnja 1926. godine u mjestu u Žiroviću, župa Ljubunčić kraj Livna. U Franjevački red stupio je 23. srpnja 1947. u Kraljevoj Sutjesci gdje je položio i prve zavjete 25. srpnja 1948. Svečane zavjete položio je u Sarajevu    8. prosinca 1951. a za svećenika je zaređen u Sarajevu 20. travnja 1952.

Filozofsko-teološki studij završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, studij opće i nacionalne povijesti u Beogradu. Bio je profesor povijesti na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom od 1958. do 1976. i od 1982. do iznenadne smrti. Uz profesorsu službu fra Alojzije je vršio službu definitora (1973-1976), gvardijana u Visokom (1982-1991), prefekta u Sjemeništu kroz 17 godina i neko vrijeme tajnika Gimanzije. Od 1976. do 1982. bio je provincijal Bosne Srebrene.